Du tar dig till Norrköping på ca 1,5 timmar från Stockholm och på under 2 timmar från exempelvis: Västerås, Eskilstuna, och Örebro.